Oddělení veřejných zakázek poskytuje podklady do monitorovacích zpráv pro potřeby projektů MENDELU.

 

Profil zadavatele

Dokumenty jsou volně ke stažení   na profilu zadavatele : https://zakazky.mendelu.cz/ . Jedná se především o veškerou zadávací dokumentaci, výzvy k podání nabídek, smlouvy s vítězným uchazečem. Tyto dokumenty si sám zajišťuje řešitel projektu. 

Webové úložiště

Dokumenty, které nejsou na profilu zadavatele zveřejňovány ( protokoly o otevírání obálek, zápisy o hodnocení nabídek atd. ) jsou po provedení kontroly referenty veřejných zakázek nascenovány a uloženy na webovém úložišti : http://web2.mendelu.cz/zakazky/.