Rámcová smlouva na dodávku laboratorních potřeb, rozděleno na části 1 - 4 - část 2

4. 10. 2016 -

 Oddělení veřejných zakázek oznamuje uzavření rámcové smlouvy na dodávku laboratorních potřeb, rozděleno na části 1 – 4 v části 2 speciální laboratorní sklo

 

 

Část 2 - speciální laboratorní sklo :

 

LITOLAB, spol. s r.o. kontakt pro objednání: Josef Milčický, tel., email: 608 962 676 /obchod@litolab.cz

 

Smlouva je ke stažení zde

Z důvodu žádosti vybraného dodavatele o neuveřejnění nabídkových cen v jednotlivých položkách, je uveřejněna pouze uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem a celkovou nabídkovou cenou. Seznam jednotlivých komodit s jednotkovými cenami, které lze považovat za důvěrné informace, je tudíž uložen ke stažení na neveřejném dokumentovém serveru Mendelovy univerzity v Brně a je přístupný pouze po odsouhlasení textu, kterým zaměstnanci prohlašují, že jsou informování o skutečnosti, že nabídkové ceny jsou důvěrnou informací a neposkytnou je třetím osobám. Na neveřejný dokumentový server Mendelovy univerzity  v Brně se zaměstnanci přihlásí heslem do UIS.

 

Kompletní příloha ke stažení zde.

 

Smlouva je platná do 3.10.2017.