Rámcová dohoda na dodávky originálních špiček Eppendorf

10. 1. 2017 -

Oddělení veřejných zakázek oznamuje uzavření Rámcové dohody na dodávky originálních špiček Eppendorf

 

 

Vysoutěžený dodavatel:

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Voděradská 2552/16, 251 01, Říčany u Prahy

IČO: 27939031

email : lenka.pazitkova@eppendorf.cz

 

Smlouva ke stažení zde : https://zakazky.mendelu.cz/document_download_13287.html

 

Z důvodu žádosti vybraného dodavatele o neuveřejnění nabídkových cen v jednotlivých položkách, je uveřejněna pouze uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem a celkovou nabídkovou cenou. Seznam jednotlivých komodit s jednotkovými cenami, které lze považovat za důvěrné informace, je tudíž uložen ke stažení na neveřejném dokumentovém serveru Mendelovy univerzity v Brně a je přístupný pouze po odsouhlasení textu, kterým zaměstnanci prohlašují, že jsou informování o skutečnosti, že nabídkové ceny jsou důvěrnou informací a neposkytnou je třetím osobám. Na neveřejný dokumentový server Mendelovy univerzity  v Brně se zaměstnanci přihlásí heslem do UIS.

 

 

Kompletní příloha ke stažení zde