Rámcová smlouva na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2017/2018 - část 2 - odjezdy z Lednice

7. 4. 2017 -

Rámcová smlouva na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2017/2018 - část 2 - odjezdy z Lednice

28.3.2017 byla uzavřena smlouva na VZ Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2017/2018 – část 2 -  odjezdy z Lednice 

Smlouva je platná do 27.9.2018, nebo do vyčerpání částky 600.000,- Kč bez DPH , neanonymizovaná verze smlouvy včetně cen je přílohou tohoto emailu. 

Vybraný dodavatel : MARF služby s.r.o., IČO : 29304971, kontaktní osoba Radovan Fiala +420724991391, e-mail: marfsluzby@seznam.cz

Objednává si každý sám v SAP ( či jiném objednávkovém systému) přímo u vítězné firmy dle podmínek stanovených v RS ( číslo v SAP RS1700080).