Dynamický nákupní systém pro informační technologie

8. 11. 2016 -

Dynamický nákupní systém pro informační technologie

Mendelova univerzita v Brně zavádí dynamický nákupní systém na dodávku informačních technologií pro jednotlivé organizační součásti zadavatele dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
DNS na informační technologie je rozdělen na kategorie podle vymezeného předmětu
- Kategorie obecných mobilních zařízení a dokovacích stanic
- Kategorie Mobilních zařízení pro terénní účely
- Kategorie vstupních a výstupních zařízení

 

Odkaz na profil zadavatele : https://zakazky.mendelu.cz/dns_display_1.html