Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb – rozděleno na části

7. 6. 2018 -

dovolujeme si Vám oznámit, ľe byla uzavřena Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb – rozděleno na části.

Vybraní dodavatelé :

 

Část 1 - Laboratorní sklo ( DBID zakázky na E-ZAK 2175) – smlouva ke staľení zde : https://zakazky.mendelu.cz/document_download_19888.html

  • Název: VWR International s r. o.; kontaktní osoba : Ing. Mgr. Simona Křepelová,736473251,  kontaktní email pro zasílání objednávek : dagmar.tvrda@vwr.com
  • IČO: 63073242

Část 2 - Ostatní laboratorní materiál ( DBID zakázky na E-ZAK 2176) - smlouva ke staľení zde : https://zakazky.mendelu.cz/document_download_19888.html

  • Název: VWR International s r. o.; kontaktní osoba : Ing. Mgr. Simona Křepelová,736473251,  kontaktní email pro zasílání objednávek : dagmar.tvrda@vwr.com
  • IČO: 63073242

Část 3 - Originální výrobky Eppendorf ( DBID zakázky na E-ZAK 2177) - smlouva ke staľení zde : https://zakazky.mendelu.cz/document_download_19889.html

  • Název: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.; kontaktní osoba : RNDr. Milan Řezka; kontaktní email pro zasílání objednávek : eppendorf@eppendrof.cz
  • IČO: 27939031

Zboľí si kaľdý objednává sám u vybraného dodavatele dle jednotlivých částí – pouze vysoutěľené poloľky, které jsou technické specifikaci ( viz příloha smlouvy ).

 

Smlouvy na vąechny tři části jsou platné do 6.6.2021, nebo do vyčerpání částky předpokládané hodnoty - sledováno v SAP ( dle výąe uvedených DBID zakázky), při zadávání objednávky je nutné řídit se Metodickým pokynem kvestora 1/2018.

 

Dovolujeme si Vás poľádat o rozeslání této informace  vąem oprávněným osobám v rámci Vaąeho pracoviątě.