Informace o Rámcové dohodě - tonery, náplně a další spotřební materiál

26. 6. 2018 -

Informace o Rámcové dohodě - tonery, náplně a další spotřební materiál

Část 3: Originální tonery a příslušenství Canon – bude vydáno nové oznámení o výběru dodavatele a následně je 15 denní lhůta pro podání námitek. Předpoklad uzavření smlouvy za 15 dnů. 

 

Část 5: Originální tonery a příslušenství ostatních značek – vyhověno podaným námitkám v plném rozsahu, neboť po přezkoumání zadávacích podmínek, resp. přílohy č. 5 bylo zjištěno, že byl nastaven nesprávný součtový vzorec, a v důsledku tohoto pochybení byly podány neporovnatelné nabídky. Veřejná zakázka bude opakovaná, ale nejprve běží lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o zrušení VZ a následně zadání nové VZ.  

Část 6: Alternativní tonery ostatních značek – veřejná zakázka byla z důvodu vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení,  zrušena. Veřejná zakázka bude opakovaná spolu s VZ na část 5.

 

Orientační harmonogram pro část 5 a 6 :

 

Rozhodnutí o zrušení části 5 – 22.6.2018 Lhůta pro podání námitek část 5 – 10.7.2018 Nové zadávací řízení  na část 5 a 6    12.7.2018 Lhůta pro podání nabídek část 5 a 6 – 27.7.2018

 

Uvedená data jsou pouze orientační, nezahrnují žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, posouzení a hodnocení nabídek, lhůtu pro podání námitek apod.

 

V případě akutní potřeby nákupu tonerů postupujte dle Nařízení rektora  č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek. V případě neodkladné potřeby, nenakupujte do zásob a postupujte jako řádný hospodář ve finančním limitu do 400.000 Kč bez DPH, tj. za cenu v místě a čase obvyklou.