Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2017 - 2020

29. 3. 2017 -

 Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2017 – 2020

Vybraný dodavatel : Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001

Smlouva je platná do 31.3.2021, nebo do vyčerpání částky 5.700.000,- Kč bez DPH a je ke stažení zde : https://zakazky.mendelu.cz/document_download_13846.html 

Při objednávání služeb, či zpracovávání faktur  je třeba v SAP ( či jiném objednávkovém systému) uvést číslo RS RS1700079 .

 

Z důvodu žádosti vybraného dodavatele o neuveřejnění nabídkových cen, je uveřejněna pouze uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem a celkovou nabídkovou cenou. Seznam s jednotkovými cenami, které lze považovat za důvěrné informace, je tudíž uložen ke stažení na neveřejném dokumentovém serveru Mendelovy univerzity v Brně a je přístupný pouze po odsouhlasení textu, kterým zaměstnanci prohlašují, že jsou informování o skutečnosti, že nabídkové ceny jsou důvěrnou informací a neposkytnou je třetím osobám. Na neveřejný dokumentový server Mendelovy univerzity  v Brně se zaměstnanci přihlásí heslem do UIS.

 

 

Kompletní technická specifikace, vč. cen je stažení zde