Odbor veřejných zakázek a nákupu

Zaměstnanci

 

Kanceláře odboru se nachází v pravém křídle budovy A, ve 2.NP   (vstup bočním schodištěm od personálního oddělení).

Pokud vejdete hlavním vchodem do budovy A, jdete vpravo kolem personálního oddělení a na konci chodby vlevo a po schodech. 

Pokud vstoupíte vchodem z malého nádvoří, jdete po schodech nahoru.

 

 

 MENDELU - provozně ekonomická fakulta