Mendelova univerzita v Brně se hlásí k sociálně odpovědnému veřejnému zadávání.

 

Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) je přístup k zadávání veřejných zakázek, kdy je vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sledován i dopad dané zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí.

 

Hlavním cílem je snaha začlenit užívání principů OVZ do každodenní praxe zadávání VZ a zajistit tak funkční řešení, jak efektivněji vynakládat veřejné prostředky. Zejména s ohledem na potřeby v oblasti zaměstnanosti, sociální začleňování, případně udržitelnosti obecně, tj. včetně dopadu na životní prostředí.

 

Více o projektu: sovz.cz

 

Memorandum - Odpovědné veřejné zadávání na MENDELU