OVZN je pověřen výkladem a aktualizací vnitřních norem MENDELU týkajících se zadávání veřejných zakázek, dále vydává vlastní metodické listy pro určité oblasti zadávání nebo nákupů. 

Zároveň pořádá ředitelka odboru pravidelné porady administrátorů veřejných zakázek, na kterých jsou pověření pracovníci seznamováni s aktuálním vývojem v oblasti vnitřních předpisů, pravidel OP i judikatury. Zápisy z těchto porad naleznete zde.

 Doporučené postupy a pokyny k nákupům v rámci dynamických nákupních systémů nebo na základě rámcových smluv naleznete v samostatných oddílech věnovaných DNS nebo RS.

 

Informační zdroje