Již od roku 2012 používá Mendelova univerzita elektronický nástrok E-ZAK jako profil zadavatele i pro zadávání veřejných zakázek.

Pro využívání funkcí elektronického nástroje je třeba mít platný přístup do E-ZAKu (registrace), pro některé operace je navíc nutné disponovat platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.